Characters (49)

Codepoint Character Name
U+102A0 𐊠 Carian Letter A
U+102A1 𐊡 Carian Letter P2
U+102A2 𐊢 Carian Letter D
U+102A3 𐊣 Carian Letter L
U+102A4 𐊤 Carian Letter Uuu
U+102A5 𐊥 Carian Letter R
U+102A6 𐊦 Carian Letter Ld
U+102A7 𐊧 Carian Letter A2
U+102A8 𐊨 Carian Letter Q
U+102A9 𐊩 Carian Letter B
U+102AA 𐊪 Carian Letter M
U+102AB 𐊫 Carian Letter O
U+102AC 𐊬 Carian Letter D2
U+102AD 𐊭 Carian Letter T
U+102AE 𐊮 Carian Letter Sh
U+102AF 𐊯 Carian Letter Sh2
U+102B0 𐊰 Carian Letter S
U+102B1 𐊱 Carian Letter C-18
U+102B2 𐊲 Carian Letter U
U+102B3 𐊳 Carian Letter Nn
U+102B4 𐊴 Carian Letter X
U+102B5 𐊵 Carian Letter N
U+102B6 𐊶 Carian Letter Tt2
U+102B7 𐊷 Carian Letter P
U+102B8 𐊸 Carian Letter Ss
U+102B9 𐊹 Carian Letter I
U+102BA 𐊺 Carian Letter E
U+102BB 𐊻 Carian Letter Uuuu
U+102BC 𐊼 Carian Letter K
U+102BD 𐊽 Carian Letter K2
U+102BE 𐊾 Carian Letter Nd
U+102BF 𐊿 Carian Letter Uu
U+102C0 𐋀 Carian Letter G
U+102C1 𐋁 Carian Letter G2
U+102C2 𐋂 Carian Letter St
U+102C3 𐋃 Carian Letter St2
U+102C4 𐋄 Carian Letter Ng
U+102C5 𐋅 Carian Letter Ii
U+102C6 𐋆 Carian Letter C-39
U+102C7 𐋇 Carian Letter Tt
U+102C8 𐋈 Carian Letter Uuu2
U+102C9 𐋉 Carian Letter Rr
U+102CA 𐋊 Carian Letter Mb
U+102CB 𐋋 Carian Letter Mb2
U+102CC 𐋌 Carian Letter Mb3
U+102CD 𐋍 Carian Letter Mb4
U+102CE 𐋎 Carian Letter Ld2
U+102CF 𐋏 Carian Letter E2
U+102D0 𐋐 Carian Letter Uuu3