Characters (47)

Codepoint Character Name
U+10E80 𐺀 Yezidi Letter Elif
U+10E81 𐺁 Yezidi Letter Be
U+10E82 𐺂 Yezidi Letter Pe
U+10E83 𐺃 Yezidi Letter Phe
U+10E84 𐺄 Yezidi Letter The
U+10E85 𐺅 Yezidi Letter Se
U+10E86 𐺆 Yezidi Letter Cim
U+10E87 𐺇 Yezidi Letter Chim
U+10E88 𐺈 Yezidi Letter Chhim
U+10E89 𐺉 Yezidi Letter Hha
U+10E8A 𐺊 Yezidi Letter Xa
U+10E8B 𐺋 Yezidi Letter Dal
U+10E8C 𐺌 Yezidi Letter Zal
U+10E8D 𐺍 Yezidi Letter Ra
U+10E8E 𐺎 Yezidi Letter Rha
U+10E8F 𐺏 Yezidi Letter Za
U+10E90 𐺐 Yezidi Letter Ja
U+10E91 𐺑 Yezidi Letter Sin
U+10E92 𐺒 Yezidi Letter Shin
U+10E93 𐺓 Yezidi Letter Sad
U+10E94 𐺔 Yezidi Letter Dad
U+10E95 𐺕 Yezidi Letter Ta
U+10E96 𐺖 Yezidi Letter Ze
U+10E97 𐺗 Yezidi Letter Eyn
U+10E98 𐺘 Yezidi Letter Xheyn
U+10E99 𐺙 Yezidi Letter Fa
U+10E9A 𐺚 Yezidi Letter Va
U+10E9B 𐺛 Yezidi Letter Va Alternate Form
U+10E9C 𐺜 Yezidi Letter Qaf
U+10E9D 𐺝 Yezidi Letter Kaf
U+10E9E 𐺞 Yezidi Letter Khaf
U+10E9F 𐺟 Yezidi Letter Gaf
U+10EA0 𐺠 Yezidi Letter Lam
U+10EA1 𐺡 Yezidi Letter Mim
U+10EA2 𐺢 Yezidi Letter Nun
U+10EA3 𐺣 Yezidi Letter Um
U+10EA4 𐺤 Yezidi Letter Waw
U+10EA5 𐺥 Yezidi Letter Ow
U+10EA6 𐺦 Yezidi Letter Ew
U+10EA7 𐺧 Yezidi Letter Hay
U+10EA8 𐺨 Yezidi Letter Yot
U+10EA9 𐺩 Yezidi Letter Et
U+10EAB 𐺫 Yezidi Combining Hamza Mark
U+10EAC 𐺬 Yezidi Combining Madda Mark
U+10EAD 𐺭 Yezidi Hyphenation Mark
U+10EB0 𐺰 Yezidi Letter Lam With Dot Above
U+10EB1 𐺱 Yezidi Letter Yot With Circumflex Above