Characters (185)

Codepoint Character Name
U+1CF00 𜼀 Znamenny Combining Mark Gorazdo Nizko S Kryzhem On Left
U+1CF01 𜼁 Znamenny Combining Mark Nizko S Kryzhem On Left
U+1CF02 𜼂 Znamenny Combining Mark Tsata On Left
U+1CF03 𜼃 Znamenny Combining Mark Gorazdo Nizko On Left
U+1CF04 𜼄 Znamenny Combining Mark Nizko On Left
U+1CF05 𜼅 Znamenny Combining Mark Sredne On Left
U+1CF06 𜼆 Znamenny Combining Mark Malo Povyshe On Left
U+1CF07 𜼇 Znamenny Combining Mark Povyshe On Left
U+1CF08 𜼈 Znamenny Combining Mark Vysoko On Left
U+1CF09 𜼉 Znamenny Combining Mark Malo Povyshe S Khokhlom On Left
U+1CF0A 𜼊 Znamenny Combining Mark Povyshe S Khokhlom On Left
U+1CF0B 𜼋 Znamenny Combining Mark Vysoko S Khokhlom On Left
U+1CF0C 𜼌 Znamenny Combining Mark Gorazdo Nizko S Kryzhem On Right
U+1CF0D 𜼍 Znamenny Combining Mark Nizko S Kryzhem On Right
U+1CF0E 𜼎 Znamenny Combining Mark Tsata On Right
U+1CF0F 𜼏 Znamenny Combining Mark Gorazdo Nizko On Right
U+1CF10 𜼐 Znamenny Combining Mark Nizko On Right
U+1CF11 𜼑 Znamenny Combining Mark Sredne On Right
U+1CF12 𜼒 Znamenny Combining Mark Malo Povyshe On Right
U+1CF13 𜼓 Znamenny Combining Mark Povyshe On Right
U+1CF14 𜼔 Znamenny Combining Mark Vysoko On Right
U+1CF15 𜼕 Znamenny Combining Mark Malo Povyshe S Khokhlom On Right
U+1CF16 𜼖 Znamenny Combining Mark Povyshe S Khokhlom On Right
U+1CF17 𜼗 Znamenny Combining Mark Vysoko S Khokhlom On Right
U+1CF18 𜼘 Znamenny Combining Mark Tsata S Kryzhem
U+1CF19 𜼙 Znamenny Combining Mark Malo Povyshe S Kryzhem
U+1CF1A 𜼚 Znamenny Combining Mark Stranno Malo Povyshe
U+1CF1B 𜼛 Znamenny Combining Mark Povyshe S Kryzhem
U+1CF1C 𜼜 Znamenny Combining Mark Povyshe Stranno
U+1CF1D 𜼝 Znamenny Combining Mark Vysoko S Kryzhem
U+1CF1E 𜼞 Znamenny Combining Mark Malo Povyshe Stranno
U+1CF1F 𜼟 Znamenny Combining Mark Gorazdo Vysoko
U+1CF20 𜼠 Znamenny Combining Mark Zelo
U+1CF21 𜼡 Znamenny Combining Mark On
U+1CF22 𜼢 Znamenny Combining Mark Ravno
U+1CF23 𜼣 Znamenny Combining Mark Tikhaya
U+1CF24 𜼤 Znamenny Combining Mark Borzaya
U+1CF25 𜼥 Znamenny Combining Mark Udarka
U+1CF26 𜼦 Znamenny Combining Mark Podvertka
U+1CF27 𜼧 Znamenny Combining Mark Lomka
U+1CF28 𜼨 Znamenny Combining Mark Kupnaya
U+1CF29 𜼩 Znamenny Combining Mark Kachka
U+1CF2A 𜼪 Znamenny Combining Mark Zevok
U+1CF2B 𜼫 Znamenny Combining Mark Skoba
U+1CF2C 𜼬 Znamenny Combining Mark Razseka
U+1CF2D 𜼭 Znamenny Combining Mark Kryzh On Left
U+1CF30 𜼰 Znamenny Combining Tonal Range Mark Mrachno
U+1CF31 𜼱 Znamenny Combining Tonal Range Mark Svetlo
U+1CF32 𜼲 Znamenny Combining Tonal Range Mark Tresvetlo
U+1CF33 𜼳 Znamenny Combining Mark Zaderzhka
U+1CF34 𜼴 Znamenny Combining Mark Demestvenny Zaderzhka
U+1CF35 𜼵 Znamenny Combining Mark Otsechka
U+1CF36 𜼶 Znamenny Combining Mark Podchashie
U+1CF37 𜼷 Znamenny Combining Mark Podchashie With Vertical Stroke
U+1CF38 𜼸 Znamenny Combining Mark Chashka
U+1CF39 𜼹 Znamenny Combining Mark Chashka Polnaya
U+1CF3A 𜼺 Znamenny Combining Mark Oblachko
U+1CF3B 𜼻 Znamenny Combining Mark Sorochya Nozhka
U+1CF3C 𜼼 Znamenny Combining Mark Tochka
U+1CF3D 𜼽 Znamenny Combining Mark Dvoetochie
U+1CF3E 𜼾 Znamenny Combining Attaching Vertical Omet
U+1CF3F 𜼿 Znamenny Combining Mark Curved Omet
U+1CF40 𜽀 Znamenny Combining Mark Kryzh
U+1CF41 𜽁 Znamenny Combining Lower Tonal Range Indicator
U+1CF42 𜽂 Znamenny Priznak Modifier Level-2
U+1CF43 𜽃 Znamenny Priznak Modifier Level-3
U+1CF44 𜽄 Znamenny Priznak Modifier Direction Flip
U+1CF45 𜽅 Znamenny Priznak Modifier Kryzh
U+1CF46 𜽆 Znamenny Priznak Modifier Rog
U+1CF50 𜽐 Znamenny Neume Kryuk
U+1CF51 𜽑 Znamenny Neume Kryuk Tikhy
U+1CF52 𜽒 Znamenny Neume Paraklit
U+1CF53 𜽓 Znamenny Neume Dva V Chelnu
U+1CF54 𜽔 Znamenny Neume Klyuch
U+1CF55 𜽕 Znamenny Neume Zanozhek
U+1CF56 𜽖 Znamenny Neume Stopitsa
U+1CF57 𜽗 Znamenny Neume Stopitsa S Ochkom
U+1CF58 𜽘 Znamenny Neume Perevodka
U+1CF59 𜽙 Znamenny Neume Perevodka Nepostoyannaya
U+1CF5A 𜽚 Znamenny Neume Stopitsa With Sorochya Nozhka
U+1CF5B 𜽛 Znamenny Neume Chelyustka
U+1CF5C 𜽜 Znamenny Neume Palka
U+1CF5D 𜽝 Znamenny Neume Zapyataya
U+1CF5E 𜽞 Znamenny Neume Golubchik Borzy
U+1CF5F 𜽟 Znamenny Neume Golubchik Tikhy
U+1CF60 𜽠 Znamenny Neume Golubchik Mrachny
U+1CF61 𜽡 Znamenny Neume Golubchik Svetly
U+1CF62 𜽢 Znamenny Neume Golubchik Tresvetly
U+1CF63 𜽣 Znamenny Neume Vrakhiya Prostaya
U+1CF64 𜽤 Znamenny Neume Vrakhiya Mrachnaya
U+1CF65 𜽥 Znamenny Neume Vrakhiya Svetlaya
U+1CF66 𜽦 Znamenny Neume Vrakhiya Tresvetlaya
U+1CF67 𜽧 Znamenny Neume Vrakhiya Klyuchevaya Prostaya
U+1CF68 𜽨 Znamenny Neume Vrakhiya Klyuchevaya Mrachnaya
U+1CF69 𜽩 Znamenny Neume Vrakhiya Klyuchevaya Svetlaya
U+1CF6A 𜽪 Znamenny Neume Vrakhiya Klyuchevaya Tresvetlaya