Characters (213)

Codepoint Character Name
U+1E800 𞠀 Mende Kikakui Syllable M001 Ki
U+1E801 𞠁 Mende Kikakui Syllable M002 Ka
U+1E802 𞠂 Mende Kikakui Syllable M003 Ku
U+1E803 𞠃 Mende Kikakui Syllable M065 Kee
U+1E804 𞠄 Mende Kikakui Syllable M095 Ke
U+1E805 𞠅 Mende Kikakui Syllable M076 Koo
U+1E806 𞠆 Mende Kikakui Syllable M048 Ko
U+1E807 𞠇 Mende Kikakui Syllable M179 Kua
U+1E808 𞠈 Mende Kikakui Syllable M004 Wi
U+1E809 𞠉 Mende Kikakui Syllable M005 Wa
U+1E80A 𞠊 Mende Kikakui Syllable M006 Wu
U+1E80B 𞠋 Mende Kikakui Syllable M126 Wee
U+1E80C 𞠌 Mende Kikakui Syllable M118 We
U+1E80D 𞠍 Mende Kikakui Syllable M114 Woo
U+1E80E 𞠎 Mende Kikakui Syllable M045 Wo
U+1E80F 𞠏 Mende Kikakui Syllable M194 Wui
U+1E810 𞠐 Mende Kikakui Syllable M143 Wei
U+1E811 𞠑 Mende Kikakui Syllable M061 Wvi
U+1E812 𞠒 Mende Kikakui Syllable M049 Wva
U+1E813 𞠓 Mende Kikakui Syllable M139 Wve
U+1E814 𞠔 Mende Kikakui Syllable M007 Min
U+1E815 𞠕 Mende Kikakui Syllable M008 Man
U+1E816 𞠖 Mende Kikakui Syllable M009 Mun
U+1E817 𞠗 Mende Kikakui Syllable M059 Men
U+1E818 𞠘 Mende Kikakui Syllable M094 Mon
U+1E819 𞠙 Mende Kikakui Syllable M154 Muan
U+1E81A 𞠚 Mende Kikakui Syllable M189 Muen
U+1E81B 𞠛 Mende Kikakui Syllable M010 Bi
U+1E81C 𞠜 Mende Kikakui Syllable M011 Ba
U+1E81D 𞠝 Mende Kikakui Syllable M012 Bu
U+1E81E 𞠞 Mende Kikakui Syllable M150 Bee
U+1E81F 𞠟 Mende Kikakui Syllable M097 Be
U+1E820 𞠠 Mende Kikakui Syllable M103 Boo
U+1E821 𞠡 Mende Kikakui Syllable M138 Bo
U+1E822 𞠢 Mende Kikakui Syllable M013 I
U+1E823 𞠣 Mende Kikakui Syllable M014 A
U+1E824 𞠤 Mende Kikakui Syllable M015 U
U+1E825 𞠥 Mende Kikakui Syllable M163 Ee
U+1E826 𞠦 Mende Kikakui Syllable M100 E
U+1E827 𞠧 Mende Kikakui Syllable M165 Oo
U+1E828 𞠨 Mende Kikakui Syllable M147 O
U+1E829 𞠩 Mende Kikakui Syllable M137 Ei
U+1E82A 𞠪 Mende Kikakui Syllable M131 In
U+1E82B 𞠫 Mende Kikakui Syllable M135 In
U+1E82C 𞠬 Mende Kikakui Syllable M195 An
U+1E82D 𞠭 Mende Kikakui Syllable M178 En
U+1E82E 𞠮 Mende Kikakui Syllable M019 Si
U+1E82F 𞠯 Mende Kikakui Syllable M020 Sa
U+1E830 𞠰 Mende Kikakui Syllable M021 Su
U+1E831 𞠱 Mende Kikakui Syllable M162 See
U+1E832 𞠲 Mende Kikakui Syllable M116 Se
U+1E833 𞠳 Mende Kikakui Syllable M136 Soo
U+1E834 𞠴 Mende Kikakui Syllable M079 So
U+1E835 𞠵 Mende Kikakui Syllable M196 Sia
U+1E836 𞠶 Mende Kikakui Syllable M025 Li
U+1E837 𞠷 Mende Kikakui Syllable M026 La
U+1E838 𞠸 Mende Kikakui Syllable M027 Lu
U+1E839 𞠹 Mende Kikakui Syllable M084 Lee
U+1E83A 𞠺 Mende Kikakui Syllable M073 Le
U+1E83B 𞠻 Mende Kikakui Syllable M054 Loo
U+1E83C 𞠼 Mende Kikakui Syllable M153 Lo
U+1E83D 𞠽 Mende Kikakui Syllable M110 Long Le
U+1E83E 𞠾 Mende Kikakui Syllable M016 Di
U+1E83F 𞠿 Mende Kikakui Syllable M017 Da
U+1E840 𞡀 Mende Kikakui Syllable M018 Du
U+1E841 𞡁 Mende Kikakui Syllable M089 Dee
U+1E842 𞡂 Mende Kikakui Syllable M180 Doo
U+1E843 𞡃 Mende Kikakui Syllable M181 Do
U+1E844 𞡄 Mende Kikakui Syllable M022 Ti
U+1E845 𞡅 Mende Kikakui Syllable M023 Ta
U+1E846 𞡆 Mende Kikakui Syllable M024 Tu
U+1E847 𞡇 Mende Kikakui Syllable M091 Tee
U+1E848 𞡈 Mende Kikakui Syllable M055 Te
U+1E849 𞡉 Mende Kikakui Syllable M104 Too
U+1E84A 𞡊 Mende Kikakui Syllable M069 To
U+1E84B 𞡋 Mende Kikakui Syllable M028 Ji
U+1E84C 𞡌 Mende Kikakui Syllable M029 Ja
U+1E84D 𞡍 Mende Kikakui Syllable M030 Ju
U+1E84E 𞡎 Mende Kikakui Syllable M157 Jee
U+1E84F 𞡏 Mende Kikakui Syllable M113 Je
U+1E850 𞡐 Mende Kikakui Syllable M160 Joo
U+1E851 𞡑 Mende Kikakui Syllable M063 Jo
U+1E852 𞡒 Mende Kikakui Syllable M175 Long Jo
U+1E853 𞡓 Mende Kikakui Syllable M031 Yi
U+1E854 𞡔 Mende Kikakui Syllable M032 Ya
U+1E855 𞡕 Mende Kikakui Syllable M033 Yu
U+1E856 𞡖 Mende Kikakui Syllable M109 Yee
U+1E857 𞡗 Mende Kikakui Syllable M080 Ye
U+1E858 𞡘 Mende Kikakui Syllable M141 Yoo
U+1E859 𞡙 Mende Kikakui Syllable M121 Yo
U+1E85A 𞡚 Mende Kikakui Syllable M034 Fi
U+1E85B 𞡛 Mende Kikakui Syllable M035 Fa
U+1E85C 𞡜 Mende Kikakui Syllable M036 Fu
U+1E85D 𞡝 Mende Kikakui Syllable M078 Fee
U+1E85E 𞡞 Mende Kikakui Syllable M075 Fe
U+1E85F 𞡟 Mende Kikakui Syllable M133 Foo